Bonton

Kodeks ponašanja

Bonton je reč francuskog porekla koja znači dobar dan, odnosno bonton je knjiga ili kodeks ponašanja kojeg bi se trebalo pridržavati svaki pripadnik društva. Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u svim situacijama svakodnevnog života. Bonton nas uči kako se treba izražavati, ponašati i komunicirati u gotovo svakoj situaciji.

Povezane edukacije iz kategorije industrijski odnosi

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima