Komunikacija

Komunikacija

Osnov međuljudskih odnosa je komunikacija (verebalna i neverbalna).

Da li ste znali da od 100% celokupne komunikacije verbalna obuhvata 7%, dok neverbalna čak 93% i to: 38% vokalna (jačina, visina, ritam govorenja), a 55% osobine i pokreti tela (najviše mimika lica i kontakt očima).

Latinska poslovica kaže: „Razlog zbog kog imamo dva uha, a samo jedna usta  je da bismo mogli više slušati, a manje govoriti.“

Međutim, koliko nas je zaista razmislilo o ovome?

Veština komunikacije se može naučiti i konstantno usavršavati i samim tim je jako važno konstantno raditi na sebi i na taj način olakšati sebi poslovnu i svakodnevnu komunikaciju. Važno je da u komunikaciji budete fleksibilni, da poštujete sebe, sagovornika i situaciju, kao i da radite timski.

Međutim, lako je to reći teorijski, ali je teško primenjivo u praksi i na to utiče niz faktora:

-Nepoštovanje sagovornika, nejasan cilj, previše informacija, upotreba nejasnih i pogrešnih reči, nepoštovanje postojećih uverenja i procedura, izazivanje straha ili krivice kod sagovornika, ignorisanje osnovnih ljudskih potreba, previše karika u lancu komunikacije, jednosmerna komunikacija koja predstavlja najjednostavniji oblik u kojem pošiljac šalje poruku primaocu, a od primaoca se ne očekuje nikakva povrtana informacija koja je karakteristična za tradicionalne organizacije sa čvrstom organizacijom.

Nasuprot njoj, postoji dvosmerna komunikacija koja sadrži i povratnu informaciju primaoca na dobijenu poruku, a koja može biti u vidu nove poruke ili određene akcije. Ovakav vid komunikacije je poželjan u poslovnom okruženju.

Seminar – Osnovi uspešne komunikacije (trening za zaposlene)

Osnovi uspešne komunikacije (trening za zaposlene)

Sažetak programa: Način funkcionisanja i sve što radimo u životu neodvojivo je od komunikacije, pa čak i razmišljanje kada smo sami, spada u komunikaciju.

U svakodnevnom životu smo okruženi mnoštvom informacija. Te informacije mi primamo i dajemo, tako da 80% budnog vremena provodimo komunicirajući. Komunikacija se može definisati kao proces razmene informacija korišćenjem reči, simbola i neverbalnog ponašanja. Komunikacija je veština – što znači da se umetnost komuniciranja može naučiti i samim tim olakšati svakodnevno funkcionisanje kako u poslovnom svetu tako i u privatnom.

Ciljna grupa: svi zaposleni, kao i nezaposlena lica, prvenstveno osobe koje rade sa strankama

Cilj semestra: poboljšanje komunikacije i aktivno slušanje

Teme edukacije:

  • Činioci komunikacije
  • Prepreke uspešne komunikacije
  • Stilovi komunikacije
  • Elementi uspešne komunikacije
  • Neverbalna komunikacija
  • Vodič kroz neverbalne signale
  • Konflikt i njegovo prevazilaženje (simulacija tipova nezgodnih ljudi i kako se ophoditi prema njima)

Po završenoj obuci polaznik je osposobljen da vodi uspešnu komunikaciju, kao i da prevaziđe konfliktne situacije.

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

Povezane edukacije iz kategorije industrijski odnosi

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima