Dostojanstvo na radu

Dostojanstvo na radu

U sklopu dostojanstva na radu, organizujemo edukacije koje se odnose na:

  • sprečavanje zlostavljanja na radu
  • zaštitu uzbunjivača
  • rodnu ravnopravnost
  • nacionalne manjine

Primer Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu

Zlostavljanje na radu je svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenima ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima da predstvalja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu incijativu raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.

Pod zlostavljanjem se, u smislu ovog zakona smatra u podsticanje ili navođenje drugih na gore navedeno ponašanje.

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu je objavljen u Sl. Glasniku RS broj 36/10 od 28.05.2010. godine, stupio na snagu od 05.06.2010. godine, a primenjuje se od 04.09.2010. godine (90 dana od dana stupanja na snagu). U vremenskom periodu od prethodnih dvadesetak godina, konceptu zlostavljanja na radu se u početku podvodilo pod različite nazive (zlostavljanje, maltretiranje, psihološki teror), međutim engleska reč mobing je u praksi postala najzastupljenija. Bez obzira na sam naziv, svi se oni odnose na isti fenomen koji se može definisati kao maltretiranje podređenih kolega ili nadređenih, a ukoliko se njegovo trajanje produži na duži vremenski period, može dovesti do značajnih društvenih, psiholoških i psihosomatskih problema kod žrtava. Smatra se da izloženost mobingu predstavlja veći problem za žrtvu, nego kombinacija svih ostalih stresnih faktora kojima ona može da bude izložena na radnom mestu.

U modernom svetu radno mesto je jedino preostalo ratno polje gde ljudi mogu ubijati jedni druge bez privođenja pred lice pravde – dr Hajnc Lejman, što na direktan način ukazuje da je mobing oblik ugrožavanja ljudskih prava. Razvojem modernizacije razvijaju se i načini razmene informacija, čime se stvaraju sve jače i brojnije interakcije među ljudima, što dovodi do pojave sve učestalije krize u komunikaciji. Kao jedan od takvih sve prisutnijih iskrivljenih oblika ponašanja, značajan za poslovni svet je upravo mobing koji  za sobom povlači niz negativnih posledica kako za pojedinca, tako i za kompletno društvo i samu porodicu. Mobing je širok pojam koji obuhvata kompleks pojava koje počinju maltretiranjem ili psihološkim terorom na radnom mestu, a završava se teškim posledicama tog istog maltretiranja koje se odražava na zdravlje pojedinca, njegov socijalni status i okruženje. Mobing je nasilje na radnom mestu, koje počinje u psihološkom domenu u komunikaciji, među ljudima.

Istorija ljudskih zajednica puna je pojava ponižavanja, maltretiranja, terorisanja ili zlostavljanja i s tim u vezi jako je važno prepoznati ponašanje kao i samu primenu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu kod poslodavca kako bi se ublažile posledice koje mobing sam sa sobom nosi i takođe poboljšali uslovi rada i opšta produktivnost, kroz različite obuke edukcije iz ove oblasti.

Povezane edukacije iz kategorije industrijski odnosi

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima