Društvena odgovornost

Iteccion je kompanija za koju od samog početka društveno odgovorno poslovanje predstavlja sastavni deo poslovne filozofije i dugoročne strategije. Za nas društveno odgovorno poslovanje predstavlja strateški okvir za upravljanje kompanijom, zasnovan na permanentnom investiranju u kvalitetne, dugoročne i stabilne odnose sa svim činiocima poslovanja naše kompanije.

Zaposleni

Odnos prema zaposlenima temelji se na principima jednakih mogućnosti i poštovanja različitosti, a ulaganje u obrazovanje i profesionalni razvoj zaposlenih je jedna od naših strateških odrednica. U skladu sa tim, osmišljavamo i realizujemo različite programe edukacije i treninge. Uslovi za rad i aktivni odmor koje se trudimo da obezbedimo zaposlenima, čine da se oni lično bolje osećaju, a da razvijanjem osećaja pripadnosti doprinose razvoju kompanije.

Klijenti

Naš cilj je da budemo kompanija koja je maksimalno orijentisana ka klijentu. Za nas je svaki korisnik najvažniji, jer je naše poslovanje zasnovano na njihovom zadovoljstvu i poverenju. Zbog toga konstantno ulažemo u sopstveni razvoj, podižući kvalitet naših usluga i proizvoda na što viši nivo. Iteccion veliku pažnju poklanja istraživanjima potreba kupaca i postavlja nove standarde i u ponudi i u kvalitetu.

Sistemski inženjering

U svakoj prilici, naša kompanija trudi se da pomogne segmente naše zajednice i našeg društva za koje smatramo da je pomoć potrebna i značajna. Neki od takvih primera su pomoć pančevačkoj bolnici, srpskim zajednicama na Kosovu i Metohiji ili pomoć kulturi kroz donaciju pozorištu Atelje 212.

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima