ECDL literatura

ECDL

Kompletan priručnik za pripremu ECDL Start ispita

  • Modul 1 – Osnove korišćenja računara (Windows 7)
  • Modul 2 – Osnove korišćenja interneta (MS Outlook 2010, Internet Explorer, Google Chrome)
  • Modul 3 – Obrada teksta (MS Office – Word 2010)
  • Modul 4 – Tabelarne kalkulacije (MS Office – Excel 2010)

Autor: Stevan Ljumović

Moduli 1 i 2

Modul 1: Osnove informaciono komunikacionih tehnologija
Modul 2: Korišćenje računara i rad sa fajlovima
Microsoft Windows 7
Priručnik za pripremu ECDL ispita
Autor: Vladan Stevanović
Izdavač: Službeni glasnik

Modul 3

Modul 3: Obrada teksta
Microsoft Word 2010
Priručnik za pripremu ECDL ispita
Autor: Vladan Stevanović
Izdavač: Službeni glasnik

Modul 4

Modul 4: Tabelarne kalkulacije
Microsoft Excel 2010
Priručnik za pripremu ECDL ispita
Autor: Vladan Stevanović
Izdavač: Službeni glasnik

Modul 5

Modul 5: Korišćenje baza podataka
Microsoft Access 2010
Priručnik za pripremu ECDL ispita
Autor: Vladan Stevanović
Izdavač: Službeni glasnik

Modul 6

Modul 6: Prezentacije Microsoft
Power Point 2010
Priručnik za pripremu ECDL ispita
Autor: Vladan Stevanović
Izdavač: Službeni glasnik

Modul 6

Modul 7: Internet i komunikacije
Microsoft Internet Explorer 9
Priručnik za pripremu ECDL ispita
Autor: Vladan Stevanović
Izdavač: Službeni glasnik

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima