ECDL programi

ECDL obuka i testiranje za sticanje ECDL sertifikata je program standardizovan  po oblastima (modulima) za lakše postizanje potrebnog nivoa informatičke pismenosti.

Osnovni moduli predstavljaju skup primarnih znanja i veština koje su od ključnog značaja za svakog pojedinca. Polaganjem sva četri osnovna modula stičete sertifikat ECDL Start.

Srednji nivo predstavlja skup praktičnih znanja i veština u svakoj od obuhvaćenih oblasti, a koje kandidati biraju u skladu za svojim potrebama na poslu ili svakodnevnom životu. Postoji 9 standardanih modula a njihovom kombinacijom sa osnovnim modulima možete steći ECDL Core ili ECDL Profile sertifikat.

Napredni moduli omogućavaju da postanete “moćan korisnik” i u poptunosti koristite 4 najzastupljenije aplikacije.

ECDL moduli su podeljeni na sledeće nivoe:

Osnovni moduli Standardni moduli Napredni moduli
Osnove korišćenja računara Prezentacije Napredna obrada teksta
Osnove korišćenja interneta Korišćenje baza podataka Napredne tabelarne kalkulacije
Obrada teksta IT Sigurnost Napredne baze podataka
Tabelarne kalkulacije Onlajn kolaboracija Napredne prezentacije
Obrada slika
Obrada internet stranica
Projektno planiranje
2D CAD
Upotreba ZIS

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

POSETITE JOŠ NAŠIH INTERNET SAJTOVA

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima