Krizni menadžment

Krizni menadžment

Krizni menadžment obuhvata organizaciju, pripremu, mere i raspoređivanje resursa za savladavanje krize, a pod pojmom krize podrazumeva se odstupanje od normalnog poretka stvari.

Krizni menadžment kao naučno – teorijska disciplina i racionalno osmišljena praksa pojavio se u drugoj polovini XX veka od kada se njemu posvećuje sve veća pažnja, a i uviđen njegov značaj na uspešno savladavanje krize u svakom preduzeću.

Krizni menadžment je ključan za uspešan izlazak iz bilo koje krizne situacije u organizaciji i veoma važan elemenat upravljanja poslovanjem.

Svaka odgovorna kompanija treba imati krizni menadžment za slučaj nužde, a posebno one koje imaju nestabilno tržište.

Povezane edukacije iz kategorije industrijski odnosi

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima