Menadžment

Za menadžment se može reći da se odnosi na metode stvari kao što je na primer, menadžment preduzeća, upravljanje troškovima, upravljanje vremenom itd. Teorija menadžmenta je počela prvo da se implementira u proizvodnji (upravljanje proizvodnjom) a kasnije se primena manadžmenta proširila i na druga značajna područja na rukovodstvo, na poslove finansija, kadrove, marketing, istraživanje i itd.

Menadžment je neophodan u svim preduzećima.(privrednim i vanprivrednim). Menadžment predstavlja naučni metod. Kao teorija, metodološki je uopšten u praksi proveren a verifikacioni proces upravljanja ide po fazama i po odredjenoj metodologiji. Koriste se određene metode upravljanja i najnovija tehnička sredstva.

Da bi se primenio menadžment u smislu upravljanja nekim procesom mora da se raspolaže velikim fondom znanja u procesu upravljanja moraju se preduzimati tehničke metode.
Neki autori daju menadžmentu i dimenzije umetnosti što se može više odnositi na deo kreativnosti. Iako je menadžment pojmovno dosta teško objašnjiv njegova nužnost, značaj i prisutnost u svim oblastima čovekovog rada i života je evidentna.

Kako svaka definicija menadžmenta polazi od činjenice da je menadžment aktivnost pojedinca ili grupe ljudi koja je usmerena na realizaciju unapred postavljenih ciljeva, nije moguće dovesti u sumnju potrebu tj. nužnost i značaj postojanja menadžmenta uopšte.

Svi se sa pravom divimo uspešnosti i sposobnosti civilizacije koje su nam ostavile u nasleđe velelepe spomenike poput piramida, sfinga, kineskog zida i drugih. Ovi spomenici su još samo jedan u nizu dokaza da je menadžment prisutan u svim oblastima i periodima čovekovog postojanja. Takođe građevine su nastale kao rezultat postojanja izuzetnog menadžmenta i menadžera koji su bili sposobni da zamisle i realizuju navedene poduhvate.

Pojam menadžmenta

U predhodnih nekoliko decenija menadžment je doživeo ogromnu ekspanziju prisutan je u svim oblastima čovekovog stvaralaštva. Bez menadžmenta i menadžera danas nemožemo zamisliti nijednu oblast niti bilo kakav poduhvat. Pa ipak još uvek kao pojam menadžment stvara nedoumicu većini teoretičara. Za jedne menadžment je posao koji menadžer obavlja u okviru nekog poslovnog sistema, za druge to je zanimanje, treći ga tretiraju kao naučnu disciplinu koja ima za cilj da sistematizuje potrebna znanja iz menadžmenta i da zainteresovane potencijalne menadžere pripreme za izazove menadžerskog posla.

Nema opšte prihvaćene definicije menadžmenta

  • Definicija Fayola – osnova i putokaz mnogim teoretičarima menadžmenta “proces predviđanja, organizovanja, komandovanja, koordinacije i kontrole”…
  • Proces ili funkcija najznačajnija za svako preduzeće, a obuhvata poslove upravljanja preduzećem

Ova definicija posmatra menadžment kao proces koji omogućava organizacijama da dostignu svoje ciljeve planiranjem, organizovanjem i kontrolisanjem sopstvenih resursa.

  • Menadžment – skup aktivnosti vezanih za upravljanje preduzeća
  • Menadžment – skup rukovodilaca koji upravljaju preduzećem i skup odnosa između njih
  • Menadžment – naučna oblast koja opisuje i objašnjava pojmove u preduzeću i odnose sa okruženjem i obezbeđuje neophodan fond znanja za predviđanje i vođenje efikasnog poslovanja

Menadžeri

  • Formiraju i održavaju unutrašnje okruženje, koje nazivamo organizacija, kako bi zaposleni mogli da rade efikasno u njoj
  • Posao menadžera se sastoji od planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja resursa organizacije
  • Ove funkcije su usmerene ka cilju, međusobno su povezane i zavisne
  • Resursi organizacije: ljudi, poslovi i radna mesta, tehnologija, sredstva za rad i oprema, materijali, informacije i novac
  • Menadžeri rade u dinamičnom okruženju i moraju predviđati promene i prilagođavati se izazovima koje one nose

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima