Misija

Svoju misiju preduzeće ostvaruje stručnim radom i istraživanjem, stvaranjem uslova za konstantnu edukaciju, razvojem i inoviranjem usluga, sa ciljem zadovoljenja potreba korisnika, zaposlenih i šire društvene zajednice sa posebnim akcentom na socijalno ugrozene kategorije stanovnistva, kao i zaposljavanje osoba sa invaliditetom. Stalno zalaganje za kvalitet organizacionih i tehničko-tehnoloških podloga koje obezbeđuje potpunu racionalnost svih postupaka i visok kvalitet rada, zasnovan na moralnim principima koji odslikavaju međusobno uvažavanje i poverenje, pripadnost kolektivu i pojedinačni doprinos ugledu preduzeća je misija po kojoj se prepoznajemo.

Zaposlene i saradnike smatramo najvrednijim delom kompanije. Oni su naša stalna prednost u tržišnoj utakmici i pokretači novih dostignuća koji negovanjem tradicije koju preduzece poseduje u svojim aktivnostima, doprinose ostvarenju naseg zajednickog cilja.

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima