Oprema

Oprema i nastavna sredstva

Centar za edukaciju Iteccion d.o.o. Pančevo, je opremljen savremenom prezentacionom opremom:
Jedan ugrađen video bim i 4 prenosna projektora, zidnom tablom, pokretnom tablom i pokretnim projekcionim platnima, multifunkcionalni ekran i dr.

U nastavne svrhe može se koristiti 10 prenosnih računara.
Biblioteka je opremljena sva svom potrebnom stručnom literaturom: knjige, Powerpoint prezentacije, stručni časopisi i članci, tehnička uputstva i uputstva za bezbedan i zdrav rad, ček liste i drugi zapisi prema standardima kvaliteta.

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima