Predavači

 • Prof. dr Živko Kulić, redovan profesor na Megatrend univerzitetu i vanredni profesor na Fakultetu za poslovne studije, Fakultetu za državnu upravu i administraciju, Fakultetu za kulturu i medije i na Fakultetu za poslovne studije. Od maja 2009. godine vrši dužnost miritelja i arbitra u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.
 • Prof. dr Ankica Borota-Tisma, profesor strukovnih studija na Beogradskoj poslovnoj školi na predmetima Marketing u trgovini i maloprodaja.
 • Prof. dr Ivana Erić, profesor strukovnih studija na Beogradskoj poslovnoj školi na predmetima Menadžment, Menadžment inovacija i Organizaciono ponašanje.
 • Prof. dr. Aleksandra Đurić, Profesor u Beogradskoj poslovnoj školi – Visokoj školi strukovnih studija, licencirani psihološki savetnik
 • Prof. dr Gojko Grubor, višegodišnji profesor na Univerzitetima, profesionalno orjentisan na Informatiku, Zaštita informacija, Digitalna forenzika, Modeli sazrevanja procesa.
 • Dr Milena Grubor, biolog, ekolog, Udruženje ekologa u zdravstvu.
 • Olga Vučković-Kićanović, savetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.
 • Živoslav Marković dipl. inž. Mašinstva sa višegodišnjim iskustvom u nadležnoj državnoj instituciji.
 • Dejana Spasojević, advokat, od maja 2009. godine vrši dužnost miritelja i arbitra u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.
 • Dr Maja Milošević, spec med. rada, Načelnik Odeljenja za bezbednost i zdravlje na radu Kliničkog centra Srbije, odgovorno lice za bezbednost i zdravlja na radu KCS, lice za poslove zaštite stanovništva od jonizujućeg zračenja.
 • Vera Kondić, predsednik udruženja „Stop mobing“.
 • Igor Kokanović, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, pravni zastupnik Kliničkog centra Srbije sa višegodišnjim radnim iskustvom. Od novembra 2013. godine vrši dužnost arbitra i miritelja u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.
 • Predrag Plavkić, dipl. pravnik sa višegodišnjim radnim iskustvom na poslovima samostalnog stručnog saradnika u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova i pravnik u AMSS.
 • Aleksandra Branković, dipl. soc. radnik. Od novembra 2013. godine vrši dužnost miritelja u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.
 • Jovan Timotijević, Microsoft Certified Trainer, odnosno Microsoft Master Instruktor sa 15 godina iskustva u treninzima po oficijalnom Microsoft planu i programu.

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE JOŠ NAŠIH INTERNET SAJTOVA

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima