Prekvalifikacija

JPOA

Ukoliko ste završili školu/fakultet koja vam ne garantuje zaposlenje, to nije razlog da narednih nekoliko godina provedete na birou rada, pokušavajući da pronađete posao u struci.
Kako poručuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji trenutno više od 20 hiljada diplomiranih studenata čeka na posao, a oko 30.000 je već odustalo od traganja ili se preorijentisalo na onaj mali broj zanimanja za koja danas na tržištu postoji potreba.
Jasno je da je razlog za ovakvu situaciju neadekvatan obrazovni sistem, tj. uporno školovanje kadrova koji nisu traženi na tržištu rada.

ITECCION je Javno Priznati Organizator Aktivnosti Obrazovanja Odraslih

Odobren je status JPOA Preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ITECCION DOO PANČEVO, za izvođenje programa obuka za administrativno-tehničkog sekretara IT za osobe sa invaliditetom.

Obrazovanje odraslih ostvaruje se kao formalno obrazovanje, neformalno obrazovanje i informalno učenje. Odraslima je omogućeno da u skladu sa svojim mogućnostima biraju put sticanja obrazovanja i obučavanja i dolaženja do kvalifikacije:
formalnim putem – kroz školski sistem , upisom u određeni program obrazovanja u statusu redovnog učenika ( ako je mlađi od 17. godina ) ili u statusu vanrednog polaznika (ako je odrastao stariji od 17 godina ) i /ili

neformalnim putem kroz sistem obučavanja kod Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA ) (bilo da se radi o ustanovi ili drugoj organizaciji )

Formalno obrazovanje odraslih obuhvata osnovno i srednje obrazovanje i realizuje se u verifikovanim osnovnim školama, skolama za osnovno obrazovanje odraslih, srednjim školama i srednjim školama za obrazovanje odraslih .

-Izvor- Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima