Šta je ECDL?

ECDL – European Computer Driving Licence

ECDL je evropski standard informatičke edukacije podržan od strane čelnih evropskih institucija i privrede. Sa preko 15 miliona sertifikovanih i mrežom u 150 zemalja, ECDL je danas najrasprostranjeniji standard u svetu.

ECDL omogućava nastavnim programima internacionalnu uniformnost i jasan nivo IKT znanja lako prepoznatljiv u svetu, a kandidatima celu paletu kompjuterskih veština u skladu sa zahtevima posla ili ličnim potrebama. Odgovarajućom kombinacijom modula kandidati kreiraju lični ECDL profil.

Vlada Srbije usvojila je Strategiju razvoja informacionog društva 2006.god. kojom je u Odeljku 7. akcionog plana, na str 74. decidirano navela ECDL i zadužila Ministarstva prosvete, nauke i rada da odmah otpočnu sa obukama.

Svi privatni univerziteti: Singidunum, Megatrend, Bankarska akademija, Fabus i dr. imaju nastavni program usklađen po ECDL-u, a Ekonomski fakulteti iz Novog Sada, Subotice, Kragujevca i Beogradska poslovna škola beleže najbolje rezultate među državnim fakultetima.
Nacionalna služba za zapošljavanje obučava nezaposlene po ECDL standardu.
Sva najveća domaća preduzeća: Telekom, EPS, NIS, PŠ, ŽTP, JAT, PTT, SDPR, Energroprojekt, Poreska uprava, Infostan i dr. i institucije: ministarstva odbrane, rada, ino poslova, zdravlja, finansija, svi zaposleni u AP Vojvodina… sprovode parcijalnu ECDL sertifikaciju svojih zaposlenih.
ECDL je strateški deo Nacionalnog konventa za pristup EU definisan aktom radne grupe 10 (informaciono društvo i mediji). Odlukom Nacionalne komisije za kontrolu usklađenosti nastavnog programa informatike sa ECDL standardima odobrena je verifikacija ECDL serifikata učenicima sa postignutom ocenom 4 ili 5 kao i studentima sa ocenom 8, 9 ili 10 gde god se ustanovi usklađenost.

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima