Učenje na daljinu

Učenje na daljinu je metoda učenja koja podrazumeva da predavač i učenik nisu fizički prisutni na istom mestu u isto vreme. Nastava se ne izvodi u školama i učionicama već se tekstualni, audio i video materijali nalaze u elektronskoj formi na internet platformama za učenje na daljinu.

Ova metoda omogućava učenje svim ljudima, bez obzira na godine i mesto na kom se nalaze, jer se učenje na daljinu može ostvariti s bilo kog mesta u bilo koje vreme, potrebno je samo imati internet konekciju. Idealna je metoda za osobe koje žele da uče, a nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju nastavi, kao i za one koji žele slobodu u izboru termina za učenje. Pored ovoga, pogodna je i jer ne uključuje troškove putovanja i smeštaja.

Učenje na daljinu jedan je od načina za sticanja znanja, veština i kompetencija kako bi osoba bila konkurentnija na tržištu rada.

Online učenje kao jedna opcija usavršavanja, ima značajnu ekonomsku opravdanost jer su granični troškovi za svakog narednog kandidata koji pohađa kurs minimalni. Sa stanovišta firme ili zaposlenog kandidata, koji radi i traži fleksibilnost, online kursevi mu omogućavaju da seminare prilagodi svom slobodnom vremenu i prostoru, u saradnji sa svojim kolegama iz firme, a da dobije znanja domaćih i stranih eksperata, uz sticanje veštine timskog rada i virtuelne saradnje. Sama priroda pisane komunikacije, zahteva od učesnika da pažljivo formulišu svoje odgovore i da dobro i promišljeno reaguju na nove ideje. Sistem učenja uz pomoć tehnologije omogućava stidljivim polaznicima seminara i onima koji se teško usmeno izražavaju, da pokažu svoja znanja, ideje i mišljenja.

Popularne edukacije u našoj ponudi:

Koju platformu koristimo?

Poslednjih deset godina, tržištem korporativnog učenja dominirali su specijalizovani provajderi sistema za upravljanje učenjem (Learning management systems, LMS). Ipak, vremenom su korisnici sve više bili pod utiskom loših korisničkih interfejsa, nedovoljno iskorišćenih platformi, kompleksnih i skupih nadogradnji sistema, podrške i održavanja. Ovo je često bilo opravdano jer su se tvorci ovih sistema fokusirali na izgradnju složenih i skupih rešenja više nego na obezbeđivanje jednostavnog proizvoda lakog za upotrebu. Tada je Moodle, koji je u akademskim sredinama široko rasprostranjen, našao svoje mesto i u organizacijama koje su vršile obuke i specijalizovane kurseve za svoje zaposlene.

Moodle je open-source sistem za upravljanje kursevima, takođe poznat i kao sistem za upravljanje učenjem (Learning Management System – LMS), ili virtuelno okruženje za učenje (Virtual Learning Environment – VLE) koji koriste univerziteti, škole i individualni instruktori, pre svega, radi kreiranja i unapređivanja kurseva pomoću web tehnologija. Moodle je aplikacija, odnosno softverski paket čija je osnovna namena izrada i održavanje online kurseva.

Unesite Vaše podatke

 

[contact-form-7 id=”4207″ title=”Ucenje na daljinu”]

Koja je procedura, kako se naplaćuje?

Privajite se za učenje na daljinu unošenjem svojih kontakt podataka ovde na sajtu.

Nakon toga Vam prosledimo instrukcije za uplatu uz obaveštenje kada ćete dobiti link za odabranu edukaciju u zavisnosti od toga za koje predavanje ste se opredelili.
Po završetku procedure, šaljemo Vam  link predavanja.

Kako se aktivira pristup platformi?

Nakon obavljene procedure, prosledićemo Vam podatke za pristup. Klikom na dugme otvoriće se početna strana u čijem desnom gorenjem uglu imate dugme za prijavu. Unošenjem korisničkog imena i lozinke koju smo Vam poslali bićete prijavljeni na platformu.

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima